Full 1
Antatt skyldig

Bli kjent med tyskerjentenes skjebne. Du får rollen som en ung kvinne i Norge i 1940. Hvilke valg vil du ta?

Full 1
Slide
Kilder

Vi har samlet alle kildene brukt i Antatt Skyldig i en søkbar database. Det meste er tilgjengelig på nett for videre lesing.

Full 1
Bruddene med rettsstaten

Behandlingen av tyskerjentene brøt med viktige prinsipper i Grunnloven.

Full 1
Slide
Myndighetenes begrunnelse

Tyskerjentene ble sett på som landssvikere med unasjonale holdninger, men de hadde ikke brutt noen lov. Hvordan kunne staten straffe en gruppe mennesker som ikke hadde gjort noe ulovlig?

Slide
previous arrow
next arrow
Slide
Kvinnene

Kvinnene stemplet som tyskerjente hadde ikke gjort noe straffbart, og de ble ikke del av det offisielle rettsoppgjøret. Allikevel ble de møtt med både reaksjoner og straff fra sivilsamfunnet og av norske myndigheter, noe av dette på en måte som brøt med den norske grunnloven.